Sitemap

Om Peters Planteskole

Peters Planteskole ejes og drives af cand.hort. Peter Kühne, der det meste af sit liv har været dybt interesseret i planter og med sin hortonomuddannelse fra Danmarks Kongelige og Veterinære Landbohøjskole er godt rustet til at rådgive kunderne mht. plantevalg, pasning og pleje.

Peter Kühne

Peters Planteskole startede i 1991, da Peter Kühne købte planteskolen af den tidligere ejer. Der har nemlig været planteskole på adressen Sattrupvej 7, 8752 Østbirk i ca. 60 år.

Billederne her er fra dengang, Peter var nystartet planteskolejer. 

Peters Planteskole førPeters Planteskole i begyndelsen
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologiske principper
Peters Planteskole drives efter økologiske principper og fordi der ikke bruges plantebeskyttelsesmidler, undgår kunderne at komme i kontakt med udsprøjtede ukrudts- insekt- eller svampemidler, når de besøger Peters Planteskole og rører ved planterne.
 
Hvis man benytter sprøjtemidler, vil der nemlig altid være rester af disse på bladene til ulempe for kunder og personale.
 
 

Før ræven tog ænderne

Før ræven blev en flittig gæst i Peters Planteskole.
 
Tidligere var der også høns, ænder og kaniner i planteskolen. De klarede en masse ukrudtsbekæmpelse, men ræven var en flittig gæst i Peters Planteskole, så det måtte til sidst opgives.
 
 
Peters Planteskole cand.hort. Peter Kühne | CVR: 16842877 | Sattrupvej 7, 8752 Østbirk - Danmark | Tlf.: 28452268